herbeBOI - Urząd Miejski w Resku

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLEŃ NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawy Alkoholowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko - kancelaryjnych i przeciwdziałania alkoholizmowi